ՀԱՊՀ Հասարակական Գիտությունների Ամբիոն

ՍԵՎՔԱՐԵՑԻ ՍԱՔՈ 1ա

Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 26-13-03, 093-55-86-64

ԱՆԱՀԻՏ ՎԵԼԻԽԱՆԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ընտանեկան դրություն - ամուսնացած

Ազգությունը - հայ

Ծննդյան տարեթիվը - 12.01. 1995

Ծննդավայրը - Հայաստանի Հանրապետություն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

1974_1979 - Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության բաժին, ԵՊՀ

1980-1982 - Երևանի պետական համալսարանի << Հայ փիլիսոփայության

պատմության >> ամբիոնում որպես հայցվոր

1988-1989 - Թեկնածուական մինիմումների հանձնում, ԵՊՀ, Գիտական թեզ

<<Դավիթ Անհաղթի մարդաբանական պրոբլեմը>>

2005 - ՀԱՊՀ դասախոսների կատարելագործման կենտրոնի որակավորման

բարձրացման դասընթացներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

1982- առ այսօր - ՀԱՊՀ Հասարակական գիտությունների ամբիոն

1997-2007 - Հայ-Շվեցարական բարեգործական <<Անմիջական Օգնություն

Ընկերակցություն>> (Ա.Օ.Ը.) կազմակերպությունում որպես

հոգեբան- մանկավարժ

1998-2008 - Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանում որպես

փիլիսոփայության և գեղագիտության դասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /բառարանով/

ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մշակութաբանություն, գեղագիտություն, բարոյագիտություն, սոցիոլոգիա, համաշխարհային կրոնի պատմություն, տրամաբանություն

ՀԱՊՀ հասարակական գիտ. ամբիոնի դասախոս՝ /Ա. Վ. Բաղդասարյան/