ՀԱՊՀ Հասարակական Գիտությունների Ամբիոն

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԵՎՈՅԻ

1. 19.10.1980

2. Ք. Երևան Դավիթաշեն 4թաղ., 4ա շենք, բն. 22:

3. 093-21-80-22; 091-21-80-22

4. Ամուսնացած, երկու զավակ:

5. Կրթությունը:

Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվան թիվ 196 դպրոց 1987-1997

Հեռուստամենեջերի և գովազդային գործակալի դասընթացներ 1997-1998

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժին 2001-2005 /բակալավր/

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժին 2005-2007 /մագիստրոս/

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժին 2010-2015 /հայցորդ/

6. Սեմինարներ, վերապատրաստում: Սևծովյան տարածաշրջանի երկրների ընկերվար երիտասարդների սեմինար / Թբիլիսի / 1998-1999թթ, «Միջպետական և միջէթնիկական կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորման գործընթացները» Համաշխարհային ընկերվար երիտասարդների միություն / Հունգարիա / 1999թ. «Աշխարհաքաղաքական գործընթացները 21-րդ դարում և սոցիալական արդարության հաստատման ուղիները»

7. Աշխատանքային գործունեությունը: 2006թ-ից առ այսօր ՀԱՊՀ, Պաշտոն՝ դասախոս (Հասարակական գիտությունների ամբիոն) 2010-2011 ԵՊՀ, Պաշտոն՝ Դասախոս (Սփյուռքագիտության ամբիոն) 2015 ՀԱՊՀ Պաշտոն՝ ՀԱՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

8. Լեզուների իմացությունը: հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

9. Համակարգչային գիտելիքներ: Microsoft Office, Internet, Excel

10. Զինվորական ծառայություն 1998-2000 ՀՀ ԶՈՒ

11. Հրատարակություններ `

1. Ղազարյան Ա., Քաղաքական հիմնահարցերը Հայկական Սփյուռքում, Լրաբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտա¬կան համալսարանի (Պոլիտեխնիկ), Ճարտարագետ, Հատոր 3, Երևան, 2011թ., էջ 708-713:

2. Ղազարյան Ա., Զավարյանը` սոցիալական արդարության ջատագով, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Ե (ԺԱ) տարի, թիվ 4 (44), հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, «Էդիթ Պրինտ» տպարան, Երևան 2013, էջ 175 - 182:

3. Ղազարյան Ա., Հայկական Սփյուռքի առանձնահատկությունները, «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ 1(58), «Ասողիկ»հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 155 – 162: