Աննա Սամվելի Թադևոսյան
ՀԱՊՀ Հասարակական գիտություննների ամբիոնի դասախոս
Ծնվել է 1995 թ. հունվարի 3-ին գ. Լճավանում:
Կրթություն
2002-2013 թթ. սովորել է Լճավանի միջն. դպրոցում:
2013-2017 թթ. սովորել է Երևանի Պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Պատմություն բաժնում:
2017-2019 թթ. սովորել է Երևանի Պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի մագիստրատուրայում:
2019թ. Երևանի Պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ:
Աշխատանքային գործունեություն
2018թ. ՀԱՊՀ Հասարակական գիտություննների ամբիոնի գործավար
2018թ- մինչ օրս դասավանդում է Հայոց պատմության առարկան: