ՀԱՊՀ Հասարակական Գիտությունների Ամբիոն

2015թ.-ից առ այսօր ամբիոնը վերանվանվել է Հասարակական գիտությունների ամբիոն: Ամբիոնում դասավանդվում են հետևյալ առարկաները՝

Հայոց պատմություն,
Փիլիսոփայություն,
Քաղաքագիտություն,
Սոցիոլոգիա,
Իրավագիտություն,
Էկոլոգիական իրավունք,
Գիտության պատմությունը,մեթոդաբանությունը և արդի հիմնախնդիրները/մագ./,
Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն/ասպ./,
Մանկավարժություն և հոգեբանություն/ասպ./

2015թ.-ից ամբիոնի կազմում ընդգրկվել է նաև Ընդհանուր տնտեսագիտության սեկտորը:Սեկտորում դասավանդվում են հետևյալ առարկաները`

Ընդհանուր տնտեսագիտություն,
Տնտեսագիտություն 2, 3,
Միկրոտնտեսագիտություն,
Տնտեսական ուսմունքների պատմություն,
Տնտեսական մրցակցություն/մագ./,