Մարինե Կարմենի Աղայան
տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ծնվել է 1961թ. հուլիսի 20-ին Երևանում:
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
12.1982- 12.1985 ՀԽՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
09.1978 - 07.1982 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Պլանա-տնտեսագիտական ֆակուլտետ, «Արդյունաբերության պլանավորում» մասնագիտություն,
09.1968 - 06.1978 Երևանի թիվ 87 միջնակարգ դպրոց, (ոսկե մեդալ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
18.11.2014- առ այսօր ՀԱՊՀ (Հիմնադրամ) Հասարակական գիտությունների ամբիոնի «Ընդհանուր տնտեսագի¬տություն »սեկտորի վարիչ
01.2014 – 18.11.2014 ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Ընդհանուր տնտեսագի¬տության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
09.1998 - առ այսօր ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Ընդհանուր տնտեսագի¬տության ամբիոնում, դոցենտ
10.1994 - 09.1998 Հայխնայբանկ, առաջատար մասնագետ
09.1986 – 10.1994 Երևանի Կ. Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտի Քաղաքատնտեսության (ներկայումս ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Ընդհանուր տնտեսագիտության) ամբիոնում, ասիստենտ
09.1982 – 09.1986 Երևանի Կ. Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտի Քաղաքատնտեսության (ներկայումս ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Ընդհանուր տնտեսագիտության) ամբիոնում, ասիստենտ (ժամավճարային հիմունքներով)