Նարինե Պավլիկի Ադոնց
Ծնվել է 1968թ. սեպտեմբերի 15-ին Երևանում:
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
07.2005 Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն` «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտությամբ` «ՀՀ մեքե-նաշինական արդյունա¬բերության վերապրոֆիլա¬վորման հիմնա¬խն¬դիր¬-ները ՀՀ-ում» թեմայով, տնտեսա¬գիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից
12.1999-05.2003 Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի ասպիրանտուրա
09.1987 - 07.1992 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Մեքենաշինա¬կան ֆակուլտետ, «Մեքենաշինության արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտություն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
09.2009 - առ այսօր ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Ընդհանուր տնտեսագի¬տության ամբիոն, դոցենտ
09.2009- առ այսօր ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող, (համատեղությամբ)
06.2007- 09.2009 ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող,
01.2007- 07.2008 Տուրիզմի հայկական ինստիտուտ - Ռուսաստանի տուրիզմի միջազգային ակադեմիայի մասնաճյուղ, «Տնտեսագիտության և մենեջմենտի» ամբիոնի վարիչ, դասախոս, (համատեղությամբ)
02.2005 -12.2006 «Ալմաստ» ԲԲԸ, տնտեսագետ, (համատեղությամբ)
01.1993-07.2007 Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, գլխավոր մասնագետ
Հեղինակել է 12 գիտական հոդված և 3 ուսումնամեթոդական աշխատանք