ԼԻԱՆԱ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
ԿՐԹՈւԹՅՈւՆ
2014թ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան դոցենտի գիտական կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ
2009թ. Երևանի Պետական Համալսարան Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
2003 -2005թթ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ք. Երևան) Սոցիալ-քաղաքական առարկաների և ընդհանուր տնտեսագիտության դեպարտամենտ Պետական և մունիցիպալ կառավարման մագիստրոս (գերազանցության դիպլոմ)
1999-2003թթ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ք. Երևան) Սոցիալ-քաղաքական առարկաների և ընդհանուր տնտեսագիտության դեպարտամենտ Պետական և մունիցիպալ կառավարման բակալավր (գերազանցության դիպլոմ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
2005թ. – մինչ այսօր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ք. Երևան)
Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ
2007- 2009թթ. Եվրասիա հիմնադրամի «Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոններ-Հայաստան»/ CRRC Հետազոտական խմբի ղեկավար-խմբավար